© Kourosh Bahar | [Apostles] V, 10/2001, oil/canvas, 20x16"
© Kourosh Bahar | [Apostles] V, 10/2001, oil/canvas, 20x16"


Private Collection

© Kourosh Bahar | [Apostles] V, 10/2001, oil/canvas, 20x16"


Private Collection